Прапори

У церкві функціонує служіння прапорів. У цій статті ми постараємося розповісти про це служіння і дати практичні поради тим, хто має бажання розпочати служіння прапорів у своїй церкві.
Поклоніння Богу – це те, для чого створено людину, і воно є важливою та невід'ємною частиною нашого життя. Якщо поклоніння виходить із нашого серця, ми шукатимемо нових шляхів і засобів вираження любові до Господа. Спів, танці, підняття рук, розмахування прапором – це викликано бажанням вклонитися нашому Богу, прагненням люблячого серця висловити свої почуття, донести їх до предмета своєї любові. Саме в такі моменти Господь відповідає на спрагу наших сердець бути до Нього ближче, бути з Ним у єдності, і Він приходить, приносячи нам втіху, радість, зцілення та мир.
Багатьом не зрозуміло – навіщо ці прапори? («Це ж скільки тканини, це ж якісь гроші, і навіщо це треба, краще щось пошили б»(!)). Звичайно, можна поклонятися Богові без прапорів. Але Дух Святий виявляється, як Він хоче, і якщо Він спонукає вас служити Йому якимось незвичайним способом, дуже важливо відгукнутися на Його бажання і дозволити використовувати вас для здійснення Його роботи. Адже Господь діє як Йому завгодно, і часом Його рух буває несподіваним. Бути чутливим до Духа Святого, не закриватися від Нього, дозволити Його творчій силі працювати з серцями - ось що важливе для кожного віруючого і для церкви в цілому.
Чому – прапори? Чи не стрічки, не транспаранти, не щось ще? (чи мало, чим можна розмахувати...)
Давайте заглянемо до історії. У наш час електронної передачі інформації більшість людей навіть не підозрюють, яку важливу роль грали прапори в минулому. Крім того, що вони були символами держав, пологів, кланів, племен і т. д., вони були одним з небагатьох засобів передачі інформації на відстані. Найширше їх використовували у військових діях – для ідентифікації військ, для вказівки напряму їхнього руху, для подання команд. Сигнали, що подаються прапорами, дозволяли полководцеві ясніше бачити картину битви та приймати вірні рішення – де і скільки перебуває солдат, куди направляти війська та висилати допомогу у разі потреби. Прапор показував напрям вітру, тим самим допомагаючи лучникам вражати ціль. На морі за допомогою прапора можна було визначити, якій країні належить корабель і з якою метою він борознить морські простори. Це далеко не всі функції прапорів у давнину.
 
Крім практичного застосування, прапори служили підтримки бойового духу військ. Коли над військом здіймався прапор, що є символом вітчизни і уособлює те, що дорого кожному воїну, те, за що він готовий йти в атаку і віддати своє життя, піднімався бойовий дух солдатів, і таке військо було важче перемогти.
Одне з імен Бога – Єгова-Ніссі, що означає «Господь – наш прапор». Це говорить про те, що прапор – не просто «шматок матерії на жердині», але прапор є уособленням духовної сили та влади, і це робить прапор сильною духовною зброєю.
Служіння прапорів – один із інструментів, за допомогою якого Бог працює із серцями людей. Підкоряючись течії Святого Духа, прапороносці дають Йому можливість діяти через них на користь усієї церкви. Покликання прапороносця в тілі Христовому – служити воїном, що несе прапор, з метою підняти дух людей, запалити їхні серця і об'єднати їх у дії, яку Дух Божий вчиняє зараз.
Виходячи з вищесказаного, має бути зрозуміло, що прапором не просто «махають». Необхідно розуміти призначення інструментів, які Бог дає вам у руки. Це служіння, в якому повинні брати участь посвячені люди, які розуміють, що вони роблять, зберігаючи себе у святості, здатні чути Святий Дух. Тому прапори зазвичай довіряються служителям і лідерам церкви. Але ситуації бувають різні, і іноді Господь служить таким чином, що бувають задіяні майже всі прапори, і тоді залучаються зовсім різні люди.

Так же, как и в других служениях, очень важна сплоченность команды, послушание лидеру, ответственность и верность.

Перед каждым служением мы просим Господа использовать нас в служении, как Ему будет угодно, вести нас за Собой.

Господь – пастырь наш, мы должны слышать Его голос и следовать за Ним. В своем служении мы зависим от Его руководства.

Функции служения знамен в церкви многоразличные. Основная функция – поклонение и прославление Господа. Также знаменосцы под водительством Духа Святого могут:
* служить привратником;
* ходатайствовать;
* провозглашать, утверждать истины Божьи;
* указывать направление движения в молитве;
* вести духовную войну;
* высвобождать силу, радость, исцеление;
* объединять;
* концентрировать внимание.

Поскольку очень важно понимать, как Бог являет себя через флаги и знамена, остановимся подробнее на их функциях.

Служение поклонника: Отец ищет поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине, сердца которых открыты для Него, которые хотят идти за Ним и готовы служить, исполняя Его волю.
Если поклоняться Небесному Отцу так, как ведет Святой Дух, то поклонение будет как сладостный фимиам, явное выражение вашей любви и восхищения к Нему.

Служение привратника: Духовные заявления и провозглашения истины, которые вы делаете с помощью флага, открывают ворота духовного мира для Царя Славы.
Как Божий знаменоносец, служащий флагами поставлен в положение привратника с целью открытия ворот по наставлению Святого Духа.

Ходатайство: с помощью флагов можно ходатайствовать перед Господом, просить у Него милости и благодати.

Провозглашать истины Божьи: Провозглашение истин Божьих поднимает дух церкви, созидает, делает Божий народ сильнее и решительнее.
Указывать направление движения в молитве: Флагоносцы в единстве с командой прославления ведут людей на гору Господню.

Вести духовную войну: Как Божьи воины, мы вовлечены в жестокие сражения, происходящие в духовном мире. Наша воинская обязанность – слушаться Духа Святого, чтобы знать стратегию Господа, нашего военачальника.

Высвобождать силу: Господь через это служение высвобождает силу, радость, любовь, мир, поднимая дух Своего народа.

Объединять и концентрировать внимание: Во время служения наше внимание безраздельно должно быть приковано к Господу. Сосредоточенность на визуальном отображении духовных событий помогает церкви сконцентрировать свое внимание, находиться в единстве друг с другом и с Духом Святым.

Служение в парах: служение в паре одинаковыми знаменами – это провозглашение в духовный мир молитвы согласия и единства.

Теперь коснемся практической стороны и попробуем ответить на вопросы, которые приходят на наш сайт.

Какие флаги. Каждый флаг появился не просто так. Бог давал служителям понимание, какой нужен флаг, видение, каким он должен быть. Каждый флаг должен быть подарен Богом. И только тогда он «работает». В нашей церкви около 30 больших знамен. И у всех своя история рождения. То, что служители видели «в духе», пытались максимально точно воспроизвести в материальном мире, что не так и просто, ведь иногда увиденное в духовном мире даже описать сложно, тем более сложно выполнить нечто похожее с помощью тех средств, которые мы имеем на земле.

Поэтому рождение флага – трудоемкий процесс. Необходимо подобрать ткань, найти мастера, который выполнит вышивку или рисунок. Сейчас рынок предлагает невероятное количество различных тканей. Но то, что нужно, найти бывает трудно. То цвет не тот, то ширина, то плотность, то слишком осыпается на срезе. То вроде бы все как надо, но ткань почему-то не «летает». В итоге подбор ткани иногда занимает много времени и сил. И даже если вы нашли мастера, который способен воплотить увиденное вами, нужно учесть, что он понятия не имеет, как должно выглядеть знамя, поэтому иногда приходится контролировать чуть ли не каждый стежок. В общем, выполнение флага – работа творческая от начала до конца. И с каждым флагом – все заново, ведь работа не шаблонная, «эксклюзив», так сказать…

Из чего делать флаг (знамя).

Полотнище выполняется, как правило, из легких и прочных тканей, например, из шелка. Сейчас очень много искусственных тканей с различными характеристиками. Подбирать нужно индивидуально для каждого знамени.

Раскрой. Полотнище в той части, что прикрепляется к древку, должно быть скошено книзу для того, чтобы лучше развивалось в воздухе.

Рисунок. Либо наносится красками, либо выполняется с помощью вышивки. При покупке ткань берите с небольшим запасом, чтобы экспериментировать с вышивкой или красками перед тем, как наносить на полотнище. Необходимо учитывать то, что вышивка утяжеляет ткань, и знамя может плохо развиваться в воздухе. Поэтому для вышивки нужно подбирать более легкие материалы.

Древко мы делаем из обычных удочек для ловли рыбы. Такая удочка очень удобна, так как прочная и гибкая. К тому же складывается, что тоже немаловажно. Покупаете удочку, убираете с нее все лишние детали. Так же можно убрать верхнюю, самую тонкую часть удилища. Ее можно использовать для маленьких флагов. На кончик удилища необходимо приклеить шарик (металлический или пластмассовый) для того, чтобы ткань свободно крутилась вокруг древка. Иначе на верхушке очень быстро протрется дыра. Удочку подбирайте для каждого конкретного полотнища, например, если полотнище небольшое и из легкой ткани, то удилище можно взять покороче и потоньше, будет и удобнее служить, и дешевле.
Когда вы начнете изготавливать знамена, у вас обязательно возникнет еще масса вопросов и непредвиденных ситуаций. Но все они вполне преодолимы, нужно лишь иметь желание и «включить» смекалку.

Если Бог побуждает вас служить знаменами, начните это делать. Вы увидите, что это большое благословение для церкви. Вы научитесь, вы найдете силы и средства, ведь сам Господь обязательно будет вам помощником.
Мы благословляем вас именем Иисуса Христа. Пусть будет с вами Его благодать и мир, и пусть Слава Его будет являться через ваше служение!

При написании этой статьи была использована книга Карен Симмонс «Божьи знаменосцы – идут впереди, стоят до конца», в которой она глубоко и точно раскрыла концепцию служения знаменосцев.
В этой книге Карен Симонс приводит значения некоторых цветов, встречающихся в Библии:

Золото – красота, драгоценность, святость, слава
Серебро – чистота, искупление
Пурпур, багряница – принадлежность к царскому роду, величие, власть
Голубой, синий – молитва, небеса, вода. Божья река
Красный – кровь, огонь, любовь
Зеленый – здоровье, преуспевание, жизнь, плодовитость
Розовый – невиновность, вера
Белый – чистота, праведность, святость, Невеста Христа
Оранжевый – воинствование. Божий огонь
Желтый – помазание, новое золото
Цвет морской волны – обновление. Божья река, поклонение
Черный – покаяние, новые начинания, сила
Радуга – Божьи обетования, жизнь
Медь – страдания
Огонь – святой Дух, Божья сила, воздаяние, очищение
Бронза – крепость, сила.

Белый

Исход 28 Одежды священников
Откр.19 Одежды праведности

Пурпур, багряница

Марка 15:17 Царская власть
Иоанна 19:2 Царство
Судей 8:26 Царство

Огонь

Деяния 2:3 Святой Дух
Исход 9:24 Божья сила
Левит 9:24 Божье одобрение
Евреям 12:29 Божье воздаяние
Исайя 6:5-7 Очищение
Песни Песней Божья любовь

Серебро

Исход 26 Крючки и петли в Скинии
Втор. 22:29 Искупление
Матфея 27:6 Искупление
Эсфирь 3:9 Искупление
Захарии 11:12 Искупление

Красный

Матфея 26:28 Кровь Иисуса
Исайя 1:18 Искупление, жертва
И.Нав. 2:18-21 Искупление, жертва
Левит 14:52 Искупление, жертва

Золото

Захария 13:9 Святость (более 500 ссылок в Симфонии Стронга)

Зеленый

Откр. 4:3 Жизнь

Радуга

Бытие 9:16 История Ноя

Сапфир

Откр. 21:9-27 Основание / Молитва
Иезек. 28:13 Поклонение (рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото)

Янтарь (свет огня)

Иезек. 1:4 Божья слава
Иезек. 8:2
«Это всего лишь некоторые цвета из Библии, перечисленные в симфонии Стронга. Но существует много других, которые можно увидеть, взглянув на природу. Перед тем, как применять тот или иной цвет на своем флаге или знамени, убедитесь, что вы знаете его библейское значение, чтобы его можно было эффективно использовать, как инструмент ходатайства. Ваше знамя или флаг является одним из путей, как помочь вам и окружающим вас людям оставаться зрительно сосредоточенными на Боге в молитве согласия.» – Карен Симонс.